Επικοινωνία

Καθηγήτρια Βίνια Τσόπελα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Εγνατία 156
Θεσσαλονίκη 540 06
Τηλέφωνο: 2310-891395